Våra tjänster

  • Trädgårdsanläggning
  • Dammar/viltvatten
  • Skogsdikning
  • Buskröjning
  • Byggnation/renovering skogsbilvägar
  • RundbalspressningVi samarbetar med:

MiniReningsverket BioKube

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-3925443 Jonas

Mobil: 070-3928195 Jenny

E-mail: info@jkmskogstjanst.com

Adress: Fölshult Åryds Gård 1, 343 72 ENERYDA